Samen besluiten nemen Archieven * Kom Op Voor Je Zorg
Blogs

Cursus Palliatieve Fase

logo komopvoorjezorg

Ondersteuning in de palliatieve fase

Online Training Palliatieve Ondersteuning voor: Verzorgenden, Verpleegkundigen en Vrijwilligers

Hoe je door meer verbinding te leggen, beter kunt samenwerken met de cliënt en zijn dierbaren? Uit onderzoek is vast komen te staan dat er meer comfort, betere zorg en minder lijden is bij het levenseinde is,  als er over gesproken wordt. Zelf zal je met goede communicatie kunnen zorgen voor meer harmonie en minder lijden. Dat is zorg dragen voor een waardig levenseinde.

Probleem

 

Vrijwilligers, verzorgenden en verpleegkundigen vinden het lastig om op de juiste manier verbinding te maken met de cliënt en hun dierbaren bij het levenseinde. Daar is deze online training palliatieve ondersteuning voor bedoeld. Samenwerken en verbinden wordt als een probleem ervaren, soms met de professionals, maar vooral met de cliënt en hun dierbaren.

 

Palliatieve zorg is prachtig

Palliatieve zorg is prachtig om te geven, maar als verbinden en samenwerken lastig is, dan wordt inspelen op wensen ook lastig. Je kunt veel kennis hebben over het stervensproces, palliatieve sedatie of symptoombestrijding, maar zonder dit fundament zal het toepassen van al die kennis niet de juiste resultaten hebben

 

alleen en verlaten

Lancering 1 mei! Prijs: €69,95

Deze training is bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden vanaf niveau drie. Maar kan ook gedaan worden door belangstellenden.

Bijvoorbeeld vrijwilligers van hospices of mensen die onlangs een dierbare hebben verloren. Of misschien heb je gewoon belangstelling voor het onderwerp en wil je er meer van weten.

 

 • een betere inschatting te maken in welke fase de client zich bevind
 • je bewust te worden van je eigen opvattingen over het levenseinde
 • meer verbinding te leggen
 • met behulp van casussen in de huid van de cliënt te kruipen
 • met weerstand om te gaan
 • technieken en hulpmiddelen te gebruiken
 • levenseindegesprekken te starten en onzekerheid te overwinnen
 • in eigen kring een gesprek te starten over het levenseinde
 • de juiste vragen te stellen
 • om stil en nabij te zijn op het juiste moment
 • de palliatieve fases te onderscheiden

De training bestaat uit vier hoofdstukken:

 1. Kennismaking
 2. Bewustwording
 3. Gespreksvoering
 4. Jouw rol

 

Elk hoofdstuk bevat na een filmpje een aantal vragen. Je komt ook een aantal opdrachten tegen waar je punten voor kunt krijgen.

Dit is voor mij de eerste keer dat ik een online training aanbied. Omdat het de eerste keer is, wil ik graag weten of de manier die ik gekozen heb de juiste is. Daarom is deze training tijdelijk voor de helft afgeprijsd. Daarna gaat de prijs onherroepelijk omhoog.

Daarom wil ik aan je vragen om als tegenprestatie een oprecht en eerlijke review te geven na afronding van de training. En…..om dit te delen op social media.

Ik heb veel tijd en voorbereiding in deze training gestoken en je zou mij er enorm mee helpen om feedback over de gebruiksvriendelijkheid te geven.

Verder vind ik het natuurlijk belangrijk dat het voldoet aan jouw verwachtingen. Daarom zou ik graag jouw commentaar ontvangen. Dan kan ik mijn volgende training verbeteren en aanpassen.

Enig doorzettingsvermogen wordt wel verwacht, maar je krijgt ondersteuning en je hebt interactie in jouw groep. Je kunt zelf kiezen of je wel of niet gebruik maakt van een groep.

Waarom is deze training belangrijk?

eigen regieEen onderzoekje van mijzelf heeft uitgewezen dat verpleegkundigen en verzorgenden het lastig vinden om de juiste verbinding te maken met een palliatieve cliënt en zijn dierbaren. Dat zorgt voor een verstoring in de samenwerking.

Er heerst veel schroom om een goed gesprek aan te gaan. Verlegenheid met het onderwerp speelt hierbij een rol.

Deze training zal je helpen hier over heen te komen.

Je leert vaardigheden die er voor zorgen dat de cliënt meer harmonie en regie zal ervaren. Minder lijden en meer comfort afgestemd op de behoeften van de cliënt zorgen voor meer rust en een waardig levenseinde. Dat is dan zorg waar jij aan hebt bijgedragen.

Resultaten

Persoonlijk ondersteuningsplan Alleen als je het geleerde gaat toepassen in praktijk, zul je resultaten zien. Om je hiertoe te stimuleren, kun je gebruik maken van de groep die gekoppeld is aan deze training. Je kunt hier ervaringen met elkaar uitwisselen en van elkaar leren. Ik zal zelf ook deel uitmaken van deze groep en actief participeren.

Afhankelijk van in welke training je zit, zul je opdrachten kunnen vinden. In deze training vind je verder een aantal handvatten om in eigen kring mee te oefenen.

Ongetwijfeld komt er nu misschien een gevoel van weerstand bij je op. Dat is prima. Maar bedenk eens. Als je nu door de training over die weerstand heen geholpen wordt, zal je een goede start kunnen maken met het toepassen van de theorie bij jouw cliënten. En…..belangrijker misschien nog wel, de zorg kan je beter afstemmen op jouw cliënt.

Het resultaat is dan dat je met meer zelfvertrouwen situaties kunt inschatten en een waardevol gesprek over het levenseinde kunt starten.

Waarom online leren

 • Ideeën geven energieIk vind het heel belangrijk dat studenten fouten kunnen maken in een veilige online omgeving. Dat leert het snelst. Daar is de online groep voor die gekoppeld is aan deze training. Ik zal er zelf op toezien dat de groep veilig is en blijft.
 • Je bespaart reistijd en geld.
 • In deze online omgeving krijg je punten, verdien je badges bij behaalde resultaten en opdrachten. Je krijgt een certificaat na afronding. Er zijn oefeningen en opdrachten en de leerstof bestaat uit video’s. tekst, afbeeldingen en ander materiaal. Dit doe ik om het zo uitdagend en afwisselend mogelijk te maken.
 • Je kunt gebruik maken van een groep, vragen stellen, opdrachten delen en gebruik maken van ondersteuning door je leerkracht. Dit is niet verplicht, maar zo ga je veel meer de interactie aan met je medestudent. Je leert van elkaar, wordt gestimuleerd en kunt bijvoorbeeld opdrachten delen of samen uitvoeren.
 • Een online cursus volgen vergt wel enige computervaardigheden. Maar als je op internet kan rondkijken en met email weet om te gaan, zou dat voldoende moeten zijn. Je krijgt je eigen persoonlijke online omgeving met inlog, waar alle lessen staan.
 • Alles kun je met elkaar delen zoals in een gewone klas, alleen koffie drinken lukt niet met elkaar.

 

Mijn missie

Mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren helpen  harmonie en regie te vinden.

Cursussen zijn ontworpen door mijzelf. Ik geef als praktijkverpleegkundige ook  begeleiding.

De online cursussen zijn gemaakt en worden begeleid door mijzelf. Ik ben een verpleegkundige met jarenlange ervaring in de palliatieve zorg. Alhoewel theorie belangrijk is, wordt er gezorgd voor een goede balans tussen theorie en praktijk. In plaats van een hoogopgeleide theoreticus die al jarenlang niet meer in de zorg werkt, krijg je dus te maken met een door de wol geverfde verpleegkundige.

 

Uniek

Mijn drijfveer is uiteindelijk de liefde voor de palliatieve patiënt. Dat klinkt een beetje wollig, maar is het niet. Ik kan na 20 jaar ervaring op dit gebied echt zeggen dat die drijfveer er nu nog steeds voor zorgt dat mensen meer harmonie en regie krijgen in hun laatste levensfase. Ik hoop daarom dat je iets van mijn passie mee kunt nemen naar je cliënt en/of zijn dierbaren.

schimmige kamer

Deze training bevat:

 • Video's
 • Casussen
 • Badges
 • Certificaat
 • Facebookgroep
 • Medestudenten
 • Geen inschrijfgeld

Mijn eerste keer

 
 
Dit is de eerste keer dat ik een online training heb gemaakt. Na de introductie zal ik de cursus aanpassen en verbeteren naar aanleiding van de feedback die ik krijg. Dat betekent dat de prijs daarna ook hoger wordt dan 70 euro.

Deze training is ontworpen om te kijken hoe je beter kunt samenwerken en verbinden met een palliatieve cliënt en zijn dierbaren. Verder zit er met de video’s en vragen een hoop praktische kennis in.

Ik hoop dat je mij feedback wilt geven over de gebruiksvriendelijkheid, de bruikbaarheid en de inhoud. Dan ga ik snel aan de slag om de training uit te breiden en te verbeteren.

Ik heb er veel tijd en aandacht aan geschonken en geloof dat het zijn geld meer dan waard is. Als mijn missie “meer harmonie en regie in de laatste levensfase” aanslaat, ben ik blij met iedereen die dit zal gaan toepassen.

werknemers in de gezondheidszorg

vrouw wordt natgegooidVolg je hart

De meeste zorgverleners willen zo genaamde “warme zorg” bieden. Ik hoor ook regelmatig uitspraken als “je moet je hart volgen”. Daar is wel wat op af te dingen, want iedereen voelt weer wat anders en hoe weet je dan of de zorg die je verleent aan bepaalde criteria voldoet?

Van veel organisaties hoor je tegenwoordig dat ze staan voor “persoonsgerichte zorg”.

Hoewel het streven heel nobel is, worden lang niet altijd de resultaten bereikt die ook beoogd zijn. We kunnen ten slotte niet allemaal, zoals een stichting in Nederland, leuke tripjes bieden aan mensen in de laatste levensfase.

Hoe kun je het verlangen (je hart volgen) dat je hebt als zorgverlener om echt iets te betekenen voor palliatieve cliënten omzetten in resultaten. Hoewel niet alles meetbaar is, zal je dubbel tevreden kunnen zijn als bepaalde doelen behaald zijn.

Hoe krijg je het voor elkaar om de kennis die je opdoet te combineren met het verlangen om belangrijk te zijn voor je cliënten? M.a.w. wanneer moet je je hart volgen en wanneer niet.

Dat is precies wat je gaat leren in deze online training. Je leert meer balans te leggen tussen gevoel en verstand. Zo krijg je meer voldoening in je werk, een cliënt die nog meer krijgt dan verwacht en lever je warme zorg. Jouw enthousiasme is dan hopelijk aanstekelijk en je zult zelfs collega’s hier mee kunnen helpen.

Fokke Vreeken – KomOpVoorJeZorg

Levensverhaal

Als je meer van mij wilt weten

 

Vroeger was ik een stil en teruggetrokken ventje. Grootgebracht met een aantal motto’s. Eén ervan was “spreken is zilver en zwijgen is goud”. Helaas heb ik dit wat al te letterlijk genomen en omarmde ik het idee dat het beter was anderen te laten praten.

Dit groeide uit tot de overtuiging dat ik niet zo belangrijk was en zo ontwikkelde ik …………………………………………..

Wil je meer lezen over mij kijk dan op mijn levensverhaal.

Cursus "Ondersteuning in de palliatieve fase" nu nog voor €69,95

Vergelijk met andere aanbieders

 

Offline aanbieders

Offline aanbieders vergelijken is natuurlijk niet helemaal goed te doen. Behalve de nadelen van de reistijd en een hogere prijs moet je meestal alles in één dag doen. Vaak ben je een week later al weer 80% vergeten, ja het was waardevol, maar hoeveel heb je werkelijk ook kunnen inpassen en uitproberen, zodat de theorie beklijft?

Deze training heeft één onderwerp, namelijk verbinden. En wordt opgedeeld in stukjes, zodat je over een langere periode niet alles in één keer hoeft te weten. Wel heb je dan meer tijd om het praktisch toe te passen.

Hier onder dus de bijzonderheden. Het blijft een beetje appels met peren vergelijken.

€2325,-

Een offline cursus van Sonnevelt. Duur 4 maanden. Wel uitgebreider dan wat ik aanbied, want ik beperk me tot het verbinden in de palliatieve fase. Ik ben van plan ook trainingen aan te bieden over de onderwerpen in deze cursus. Zoals: het stervensproces, palliatieve sedatie, euthanasie enz. Niet een heel eerlijke vergelijking dus. Maar als mijn onderwerp 20% van hun cursus bevat ben ik nog steeds 5 keer goedkoper.

€150,-

Een offline training van een hele dag. Qua inhoud goed vergelijkbaar denk ik. Alleen in Zwolle te volgen. Over psychosociale ondersteuning bij sterven en rouw. Anders dan Sonnevelt is “Zorgscholing” wel gespecialiseerd in de zorg. Bij de meeste aanbieders kost een hele dag (6 uur effectief) meestal ongeveer €150,- en een halve dag €75,-

€350,-

2-daagse cursus van “leerhuizen”. Qua onderwerp goed vergelijkbaar. Ik weet nog niet precies hoe lang jullie met mijn training bezig zijn, maar met de interactie in de groep, commentaar van mij zal het denk ik ongeveer 6 uur van jullie tijd kosten. 1  dag dus.

Plaats: Rotterdam.

Online aanbieders

Ook bij online aanbieders is vergelijken wat lastig. Er zijn weinig trainingen die alleen online zijn. Wel zijn er aanbieders die beiden combineren. Dat heeft te maken met het verleden. Deze aanbieders boden hun training eerst alleen offline aan en hebben er later een online omgeving aan toegevoegd.

Omdat ze dit combineren is de prijs natuurlijk  hoger, omdat er een klaslokaal geregeld moet worden.

Mijn streven is om in mijn trainingen een zo goed mogelijke interactie te creëren, zodat het klaslokaal gevoel ook online mogelijk is. De trainingen die ik in de toekomst maak, zullen voorlopig alleen deelonderwerpen bevatten. Bijvoorbeeld: palliatieve sedatie, pijn en symptoombestrijding in de stervensfase, begrijpen en beïnvloeden van de laatste levensfase. Dit doe ik opzettelijk, omdat minder theorie in één keer makkelijker is om te zetten naar praktijk. Het gaat mij uiteindelijk om het welbevinden van de client.

€2325,-

12 online lessen van Laudius. Onderwerpen zijn o.a: juridische aspecten, sterven in verschillende culturen, overledene verzorgen, rouwbegeleding. Communicatie is dus slechts een deel van de cursus. Hanteert het model van Kúbler Ross waar de meningen over verdeelt zijn.

Pretendeert de goedkoopste van Nederland te zijn.

steeds 5 keer goedkoper.

€69,95

Dit is dus mijn aanbod voor jou. Nu tijdelijk meer dan 50% afgeprijsd. Op termijn gaat de prijs omhoog vanwege toevoegingen en uitbreiding er van. Voor alle informatie scroll je nog even naar boven.

Verder heb ik helaas geen online trainingen kunnen vinden. Ze zijn dus nog mondjesmaat beschikbaar en moeilijk vindbaar. 

€350,-

2-daagse cursus van “leerhuizen”. Qua onderwerp goed vergelijkbaar. Ik weet nog niet precies hoe lang jullie met mijn training bezig zijn, maar met de interactie in de groep, commentaar van mij zal het denk ik ongeveer 6 uur van jullie tijd kosten. 1  dag dus.

Plaats: Rotterdam.

Twijfel je nog?

Als je op zoek bent naar een breed georiënteerde cursus, dan is de training “ondersteuning in de palliatieve fase” misschien onvoldoende.

Bij deze cursussen kom je regelmatig onderwerpen tegen als ethiek, begripsvorming, wetenschappelijke onderbouwing, coördinatie van zorg en bijvoorbeeld intervisie.

Zelf heb ik gekozen voor een meer praktische benadering. Mijn trainingen zullen de komende tijd gaan over deelonderwerpen zoals symptoombestrijding, palliatieve sedatie, gespreksvoering en beslissingen rond het levenseinde.

Uiteindelijk is de bedoeling dat dit bij elkaar wordt gevoegd en dat er een veelomvattende palliatieve cursus gaat worden.

Je kunt nog wel heel veel kennis hebben over symptoombestrijding, medicatie, palliatieve sedatie, ziektebeelden en geschiedenis, maar als je niet weet te verbinden met degenen waar het om gaat, is al die kennis van weinig waarde. Ten minste als je wilt aansluiten bij wensen en behoeften die bij de client en zijn dierbaren leven. Daarom geloof ik met heel mijn hart dat warme zorg begint met nabij zijn, actief luisteren, goede communicatie en zorgverleners die dit belangrijk vinden.

Dit alles kan je vinden in deze training. 

Neem dus alsjeblieft de keuze die bij jou past. Mijn missie blijft hetzelfde, als er een paar cliënten zijn die meer harmonie en regie ervaren in de laatste levensfase ben ik blij.

Wil je een inkijkje hoe de online omgeving er uit ziet?

100% niet goed geld terug garantie

Je loopt geen enkel risico. 100% Garantie

Mocht je niet tevreden zijn om welke reden dan ook, dan kun je je geld terug krijgen. Deze garantie zal een duur hebben van 14 dagen. De enige voorwaarde is dat je de training afrond.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
FacebooktwitterlinkedinyoutubeFacebooktwitterlinkedinyoutube

Levensverhaal

Als je meer van mij wilt weten.

Vroeger
was ik een stil en teruggetrokken ventje. Grootgebracht met een aantal
motto’s. Eén ervan was “spreken is zilver en zwijgen is goud”. Helaas
heb ik dit wat al te letterlijk genomen en omarmde ik het idee dat het
beter was anderen te laten praten.

Dit
groeide uit tot de overtuiging dat ik niet zo belangrijk was en zo
ontwikkelde ik minderwaardigheidsgevoelens. Jarenlang heb ik mezelf op
de achtergrond gezet en als ik mensen tegenkwam die goed van de tongriem
waren gesneden, was ik niet meer in beeld. Ik kon verbaal niet tegen de
wat dominantere types op. Op elk moment dat ik door iemand werd
onderbroken, stopte ik direct met praten. Ik liet dat zelf iedere keer
weer gebeuren.

Een
soort beleefdheidsritueel van “de ander hoger achten dan jezelf”. Ook
zo’n motto. Ik drukte later mezelf het stempel op als zijnde introvert.
Mijn thuissituatie vond ik niet prettig. Er was geen plaats om gevoelens
te uiten, boosheid was slecht en onmacht werd niet besproken.

Eénmaal
op de basisschool, vluchtte ik zoveel mogelijk het huis uit om mezelf
op een plein achter het huis te verliezen in voetballen. Het enige wat
toen als compensatie voor mijn minderwaardigheid functioneerde, omdat ik
daar best goed in was. Later werd dat ook tafeltennis.

Vanaf
het punt dat ik iets ouder was, ik zal ongeveer 10 jaar geweest zijn,
hoorde ik nooit echt ergens bij. Ik maakte elke keer weer een spagaat
tussen de wat rustigere jongens op school en de branieschoppers. Dit
duurde voort tot mijn opleiding in de verpleging. Ik herinner me nog dat
ik in de zomer, toen ik nog op de mavo zat ,in mijn ééntje regelmatig
ging zwemmen. Niet de lonesome cowboy, maar de lonesome swimmer, haha.
Ik fietste elke keer een half uur heen en een half uur weer terug om bij
het openlucht zwembad te komen. Mijn broer die vier jaar ouder was,
bleek op zijn 19e schizofrenie te hebben. Iets wat een zware wissel op
ons gezin trok. Voor mijn examen van de mavo ben ik gezakt en moest het
jaar overdoen.

Achteraf
denk ik dat, als ik goed in mijn vel had gezeten, ik makkelijk havo of
hoger had kunnen halen. De keuze tot een vervolgopleiding vond ik
lastig. Ik had totaal geen idee wat ik wilde gaan doen en had er ook
niet veel belangstelling voor. Ik heb overwogen om kleuterleider te
worden. Met kinderen kon ik namelijk wel goed opschieten, bij hen stond
mijn minderwaardigheid minder op de voorgrond. Ook de politie had mijn
interesse. Maar na een afwijzing bij de politie, ben ik uiteindelijk in
de verpleging terecht gekomen.

Per
ongeluk is dit de beste keuze uit mijn leven gebleken, want ik ben
verpleegkundige in hart en nieren. Ik zal ook altijd met mensen willen
blijven werken i.p.v. apparaten of dingen.

Op
mijn 19e ben ik op mijzelf gaan wonen en vluchtte het huis van mijn
ouders uit. Vanaf dat moment kon ik mijn brave leventje achter me laten
en verloor ik mezelf af toe in alcohol en softdrugs. Hoewel ik de
verpleging prachtig vond, namen mijn minderwaardigheidsgevoelens alleen
maar toe. Faalangst deed zijn intrede. Als ik moest assisteren bij een
punctie van een patiënt bijvoorbeeld, gutste het zweet van mijn rug.

Naarmate
mijn opleiding vorderde, was ik soms ontzettend moe. Tijdens een
dagdienst stortte ik rond 14 uur volledig in. Dit waren de
beginverschijnselen van een langdurige depressie. Hoewel ik dat zelf
toen op dat moment absoluut niet door had. Pas tien jaar later kwam het
uit en kreeg ik medicatie hiervoor.

Tijdens
mijn opleiding ontmoette ik mijn vrouw Lilian, die mij door mijn
opleiding gesleurd heeft. Ik had zelf absoluut niet de motivatie en
kracht om door te zetten. Er hing een muur van gelatenheid en
onverschilligheid om mij heen. De angst om te falen zorgde dat ik niet
doorzette. Het doorzetten had ik ook in mijn kindertijd niet echt
meegekregen. Mijn vrouw had dit juist wel geleerd en zat mij flink
achter mijn vodden. Uiteindelijk behaalde ik mijn diploma.

Na
mijn opleiding ben ik bij uitzendbureaus gaan werken. Ik heb toen veel
werkervaring opgedaan, waaronder veel specialismen in diverse
ziekenhuizen en daarnaast ook in bejaardenhuizen (ja, die waren er toen
nog), verpleeghuizen en in de psychiatrie.

Mijn
depressies, waarbij ik ook regelmatig gedachten aan zelfmoord had,
duurden voort, maar desondanks heb ik toch altijd kunnen blijven werken.
Achteraf een wonder dat ik dat heb volgehouden. Er waren veel dagen bij
dat ik mijn bed niet uit kon komen, zo moe was ik.

Vanaf
mijn 36e levensjaar ben ik antidepressiva gaan slikken. Dit betekende
ook een enorme verbetering in energie. Een paar jaar later ben ik
hiermee gestopt en daarna ben ik nooit meer echt depressief geweest.

Vanwege
rugklachten ben ik een tijdje gedeeltelijk in de WAO (huidige WIA)
terecht gekomen en heb ik een aantal jaren voor mijn kinderen gezorgd
als huisman. Zo goed en zo kwaad als dat ging tenminste. Mijn vrouw vond
een baan en zo wisselden wij van rol.

In
1994 heb ik de post HBO opleiding “Voorlichting in de gezondheidszorg”
gevolgd. Dat ik deze kon afronden gaf al aan dat het beter met mij ging.
In 1997 ben ik met mijn gezin van Rotterdam naar Limburg verhuisd en
vond ik werk als verpleegkundige in de terminale nachtzorg. Iets wat ik
inmiddels dus al weer ruim 18 jaar doe. Ondanks mijn blijvend bestaande
rugklachten, een ideale oplossing voor mij.

In
mijn werk als verpleegkundige kan ik mijn ei kwijt. Ik kan iets
betekenen voor mensen in een zeer kwetsbare, namelijk terminale
situatie. Ik kan een verschil maken in het lijden, in gesprekken, in
aandacht, in nabijheid en in warme zorg. Iets wat bijna elke
verpleegkundige en verzorgende wil doen. Omgaan met de dood is mij
altijd al relatief makkelijk afgegaan. Wel empathisch kunnen zijn maar
toch ook de zorgen en het verdriet van de ander niet te lang met jezelf
meedragen, gaat mij van nature makkelijk af.

Pas
sinds een jaar of tien voel ik mij echt in balans. Ik weet wat ik wil
en heb energie als nooit te voren. Jarenlang heb ik veel gelezen om te
ontdekken wat de oorzaak was van mijn onbalans. Ja, de oorzaak ken ik
inmiddels goed, maar ik wil niet meer teveel achteruit kijken. Ik wil
leven in het nu. Vandaag is er en je weet niet of morgen er komt. Het
heden is wat telt.

In
2014, na het zien van een programma op de televisie over een patiënt
die werd overbehandeld en de negatieve impact die werd veroorzaakt, kwam
ik op het idee om een website te maken.

De
patiënt eigen regie (terug)geven was mijn doel. Vanwege mijn vele
contacten met patiënten zag ik dat velen hartstikke passief waren in hun
zoektocht naar zorg en behandeling. Als ik nu eens die patiënten, die
niet zo goed eigen regie kunnen nemen, zou kunnen helpen om meer op te
komen voor hun zorg, hoe mooi zou dat wel niet zijn.

Soms
kom ik verschrikkelijke dingen tegen. Er worden fouten gemaakt, soms
omdat niet van te voren wordt nagedacht, soms vanwege een gebrek aan
kennis, soms door het niet raadplegen van professionals die het beter
weten. Dat moet echt beter. Ik wil gewoon van betekenis kunnen zijn
hierin. Een diepe wens die waarschijnlijk ook voortkomt uit mijn eigen
moeilijke periode met depressies.

Ik
heb altijd een extra oog gehad voor de zwakkere in de samenleving. En
de chronisch zieke of terminale patiënt is bij uitstek zo’n doelgroep.
Soms machteloos wachtend op het moment van verlossing door de dood, geen
stem meer hebben om jezelf te laten horen, niet goed je emoties kunnen
uiten, overvleugeld worden door anderen die het beter weten. Als deze
kenmerken zich aandienen komt mijn passie boven drijven.

Wat
heb ik in deze zoektocht bij het maken van mijn website inmiddels veel
geleerd. Al een paar jaar luister ik alleen maar podcasts in de auto,
vooral over de gebruiksvriendelijkheid, zichtbaarheid en vindbaarheid
van de website. Maar ook over marketing, social media, tijdsindeling,
prioriteiten stellen, accepteren als dingen niet lukken zoals je wilt.
En verder ook hoe je een bedrijf moet opzetten.

Wat
heb ik ook veel gelezen en geleerd over eigen regie, gezamenlijke
besluitvorming en zelfmanagement. Als ik dit allemaal van te voren had
geweten, was ik er misschien nooit aan begonnen om de website op te
zetten. Soms is het een eenzame strijd met name in de ICT gerelateerde
bezigheden. Ik beluister en bekijk webinars, doe mee aan challenges en
nog veel meer. Vanaf november vorig jaar heb ik mijn koers iets
gewijzigd. Ik besloot om een training over palliatieve zorg te gaan
maken. Met de training kan ik voortbouwen op het oorspronkelijke idee
van meer regie nemen als patiënt, want dat is in de laatste levensfase
ook hard nodig. Met mijn 18 jaren ervaring in de palliatieve zorg en
ervaring als verpleegkundige, wil ik mensen in de palliatieve fase
helpen en leren om meer regie te nemen, zodat ze meer harmonie, minder
lijden en meer comfort bij het levenseinde zullen hebben.

De
training is nu bijna klaar en is dan online te volgen via mijn website
‘komopvoorjezorg.nl’, met bijna dezelfde faciliteiten als in een gewoon
klaslokaal. Daarnaast is er op mijn Facebookpagina ‘Komopvoorjezorg’ en
de facebookgroep ‘Harmonie en regie rondom het levenseinde’ veel nuttige
en waardevolle informatie te vinden en ook kunnen documenten gratis
gedownload worden.

Zo wil ik mijn passie volgen om mensen te helpen en om andere zorgverleners met informatie te ondersteunen.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
FacebooktwitterlinkedinyoutubeFacebooktwitterlinkedinyoutube

Abonnementen

medicijnrol

Abonnement regie tot het levenseinde

Kom Op Voor Je Zorg

3 abonnementen

Kijk hier onder welk abonnement bij je past, ik ga je helpen meer regie te nemen tot het levenseinde. Wil je meer informatie neem contact op of bel 0637652300

 

Met een abonnement ga je meer grip krijgen op jouw gezondheid. We halen jouw belangrijkste waardes in het leven naar boven en gaan kijken hoe jij meer kwaliteit aan je leven kunt toevoegen. We kijken dus niet alleen naar ziekte of zorg, maar stemmen het plan op jou persoonlijk af. Ik zal je daarin bijsturen als dat nodig is. Zo wordt jouw zorg passend en sta je steviger in het leven. Helemaal in je eigen tempo

Over Fokke

Mijn missie

Mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren helpen harmonie en regie te vinden.

Mijn aanbod

 • Doe het zelf
 • Goede Deal
 • Optimaal

Doe het zelf

Goede Deal

Optimaal

€195,-

€495,-

€795,=

Alle lessen en informatie (met opdrachten en werkboek) die je nodig hebt om meer regie aan te brengen in je zoektocht naar zorg, bij ziekte en gezondheid

Inhoud: Videolessen, materialen zoals PDF, teksten, websites, tools en tips en meer

3 maanden toegang tot al het materiaal

Toegang tot een (Nen 7510) beveiligde omgeving, ook toegang voor andere zorgverleners (digitale poli omgeving) voor een tijdsduur van 3 maanden

Online community, mogelijkheid om met elkaar te chatten, berichten te verzenden en ervaringen te delen (niet verplicht)

Zelfmanagementprofiel

Alle lessen en informatie (met opdrachten en werkboek) die je nodig hebt om meer regie aan te brengen in je zoektocht naar zorg, bij ziekte en gezondheid

Inhoud: Videolessen, materialen zoals PDF, teksten, websites, tools en tips en meer

6 maanden toegang tot al het materiaal

Toegang tot een (Nen 7510) beveiligde omgeving, ook toegang voor andere zorgverleners (digitale poli omgeving) voor een tijdsduur van 6 maanden

Online community, mogelijkheid om met elkaar te chatten, berichten te verzenden en ervaringen te delen (niet verplicht)

Zelfmanagementprofiel en vervolgstappen bepalen

3 x 30 minuten persoonlijk contact als jij dat nodig vindt

2 uur persoonlijke begeleiding naar behoefte (tools samenstellen die bij jou passen, relevante informatie voor jou op een rijtje zetten en verwerken in je POP) ( = persoonlijk ondersteuningsplan)

E-mailcontact naar behoefte (helpdesk)

Samen een spinnenweb maken m.b.v. het concept van Machtel Huber (positieve gezondheid)

Alle lessen en informatie (met opdrachten en werkboek) die je nodig hebt om meer regie aan te brengen in je zoektocht naar zorg, bij ziekte en gezondheid

Inhoud: Videolessen, materialen zoals PDF, teksten, websites, tools en tips en meer

9 maanden toegang tot al het materiaal

Toegang tot een (Nen 7510) beveiligde omgeving, ook toegang voor andere zorgverleners (digitale poli omgeving) voor een tijdsduur van 9 maanden

Online community, mogelijkheid om met elkaar te chatten, berichten te verzenden en ervaringen te delen (niet verplicht)

Zelfmanagementprofiel en vervolgstappen bepalen en een lange termijnplanning maken

6 x 30 minuten persoonlijk contact als jij dat nodig vindt

4 uur persoonlijke begeleiding naar behoefte (tools samenstellen die bij jou passen, relevante informatie voor jou op een rijtje zetten en verwerken in je POP) ( = persoonlijk ondersteuningsplan)

E-mail, Whatsapp contact of telefonisch contact mogelijk naar behoefte (helpdesk)

Samen een spinnenweb maken m.b.v. het concept van Machtel Huber (positieve gezondheid) helemaal uitgewerkt

Skype sessie van anderhalf uur met meerdere gelijkgestemde mensen uit de community waar je een klik mee hebt (maximaal 4)

Na het afronden van de lessen, mogelijkheid tot persoonlijk contact van 3 x 30 minuten (=nazorg)

Videolessen opsturen na afronding

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
FacebooktwitterlinkedinyoutubeFacebooktwitterlinkedinyoutube

Checklist symptomen stervensfase

logo komopvoorjezorg

Gratis Checklist Symptomen Stervensfase

Wat leuk dat je geinteresseerd bent in deze checklist. Misschien ben je wel werkzaam in de gezondheidszorg en hebt je affiniteit met palliatieve zorg of mensen die ernstig ziek zijn. Het is dan heel belangrijk om de symptomen goed in de gaten te houden. Het gebeurt nog wel dat er bepaalde symptomen over het hoofd worden gezien.

Als je meer harmonie en regie wilt brengen rondom het levenseinde, dan is dit de meest eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool die er is.

De online cursus "Ondersteuning in de Palliatieve Fase" is er!

Gedurende twee weken kun je de cursus tijdelijk tegen een zeer scherpe prijs kopen. Introductiekorting: 50%

Prijs €34,95

Korting geldig tot en met

15 april

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
FacebooktwitterlinkedinyoutubeFacebooktwitterlinkedinyoutube

8 videolessen levenseinde

 •  
logo komopvoorjezorg

Gratis 8-delige videolessen palliatieve zorg

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in deze videoserie. Misschien ben je wel werkzaam in de gezondheidszorg en hebt je affiniteit met palliatieve zorg of mensen die ernstig ziek zijn. Het is dan heel belangrijk om de meest gemaakte fouten te voorkomen. Theorie wordt direct omgezet in praktische tips die je direct kunt toepassen.

Als je meer harmonie en regie wilt brengen rondom het levenseinde, dan kun je met deze informatie direct zorgen voor meer comfort en minder lijden.

Gratis 8-delige videolessen

helpen je de meest gemaakte fouten in de stervensfase te voorkomen en zullen jouw betekenis voor de palliatieve/terminale client vergroten. Meer harmonie en meer comfort.

 • Onderwerpen:
 • Rol van de arts/ zorgverlener
 • Symptomen
 • Mantelzorg
 • Communicatie
 • Palliatieve sedatie
 • filmpje met onderwerpen
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
FacebooktwitterlinkedinyoutubeFacebooktwitterlinkedinyoutube

7 fouten rondom het levenseinde

Gratis PDF over fouten rondom het levenseinde

Wat leuk dat je meer wilt weten over goede zorg in de stervensfase! Uit eigen ervaring weet ik helaas dat er soms nog fouten voorkomen die een stervende niet ten goed komen. Ook al hebben deze mensen zorgverleners om zich heen. Daarom heb ik deze pdf gemaakt. Mijn missie is om meer harmonie en regie te brengen rondom het levenseinde. Vul hier onder even naam en emailadres in, dan ontvang je direct de pdf.

Cursus "Ondersteuning in de Palliatieve Fase".

Er is nu een online training over gesprekstechnieken en verbinden in de Palliatieve Zorg

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
FacebooktwitterlinkedinyoutubeFacebooktwitterlinkedinyoutube

7 super tips rondom de stervensfase

Gratis PDF over tips rondom het levenseinde

Wat leuk dat je meer wilt weten over goede zorg in de stervensfase! Uit eigen ervaring weet ik helaas dat er soms nog fouten voorkomen die een stervende niet ten goed komen. Ook al hebben deze mensen zorgverleners om zich heen. Daarom heb ik deze pdf gemaakt, omdat veel mensen zich niet bewust zijn van deze essentiele dingen. Mijn missie is om meer harmonie en regie te brengen rondom het levenseinde.

Cursus "Ondersteuning in de Palliatieve Fase".

Er is nu een online training over gesprekstechnieken en verbinden in de Palliatieve Zorg

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
FacebooktwitterlinkedinyoutubeFacebooktwitterlinkedinyoutube

Bedankpagina videoserie

 

Blaadje die vallen

Bedankt voor je interesse in de gratis 8-delige videoserie over het levenseinde.

Ja, het is gelukt, je bent aangemeld voor de gratis 8-delige videoserie over het levenseinde.

Houdt nu je email in de gaten, want je krijgt om de 3 dagen een video toegezonden. Mocht je de email niet vinden, check dan voor de zekerheid je spamfolder.

Succes met het bekijken en veel leerplezier toegewenst.

Hartelijke groetjes,

FokkeFacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
FacebooktwitterlinkedinyoutubeFacebooktwitterlinkedinyoutube

Palliatieve terminale zorg verlenen

Een bed in een kamer

Palliatieve terminale zorg verlenen

Je hebt het afgelopen jaar aandacht besteed aan je vakantie, relatie, hypotheek, een belangrijke familiegebeurtenis of je huis. Maar over het levenseinde hoor je mensen vaak zeggen, ik leef nu of ……..wie dan leeft, wie dan zorgt. Maar iedereen komt in zijn leven een keer in aanraking met een stervensproces en palliatieve terminale zorg verlenen of ontvangen.

Eigenlijk ben je gek als je hier geen aandacht aan besteedt. Waarom zeg ik dat?

 • Omdat ik zelf regelmatig ernstige fouten tegenkom bij het levenseinde van patiënten die ik zelf mag verplegen.
 • Omdat je fouten kunt voorkomen en zelf kunt bijdragen dat zorg beter op jouw wensen en behoeften worden afgestemd.
 • Dan moeten die wensen wel bekend zijn bij je dierbaren en degenen die je zorg verlenen.
 • Omdat de overheid het belang van het bespreken van je voorkeuren ook stimuleert.
 • Omdat ik het zo jammer vind als zorg niet voldoende wordt afgestemd op een terminale patiënt.
 • Omdat er veel gesproken wordt over voltooid leven en euthanasie. Maar er wordt lang niet altijd een weloverwogen beslissing genomen.
 • Omdat palliatieve terminale zorg verlenen zoveel beter kan als je wensen en voorkeuren bekend zijn.
 • Omdat samen besluiten nemen met je dierbaren en zorgverleners super belangrijk is, vooral in de laatste levensfase. Dit gebeurt echter nog veel te weinig.

Zin in een testje over palliatieve/terminale zorg? Doe dan even deze 3 korte quizjes, je mag er ook één doen, waar je zin in hebt.

chronische klachten

Mijn visie op palliatieve terminale zorg verlenen

Ik zat laatst eens uit te rekenen bij hoeveel overlijdens ik daadwerkelijk zelf naast het stervensbed heb gestaan. Omdat ik inmiddels 18 jaar in de terminale thuiszorg werk en er gemiddeld per jaar ongeveer 5 mensen zijn die in mijn werktijd overlijden, komt dat op een aantal van bijna 100 uit.

Ik heb het dan niet over het aantal terminale patiënten waar ik niet bij geweest ben op het moment van overlijden, terwijl ik ze wel heb verpleegd. Dat aantal ligt vele malen hoger.

Ongelooflijk eigenlijk. Aan de andere kant ook weer weinig, omdat er ongeveer 400 mensen per dag in Nederland overlijden.

Vanwege die ervaring geloof ik, dat er veel winst te halen valt in de laatste 2 weken van iemands leven. Ik bedoel dan winst in termen  van pijn- en symptoombestrijding.

Bewust kies ik er voor om euthanasie en voltooid leven niet te promoten op mijn website. Daar is op het moment meer dan genoeg aandacht voor. 95% van alle mensen in Nederland sterft op een gewone manier. Zelf geloof ik dat er voldoende alternatieven zijn voor een goede dood. Vanwege alle berichten in de media, zijn de euthanasie aanvragen de pan uitgerezen.

Alhoewel ik niemand zal tegen houden die daar echt voor kiest, wil ik liever het gesprek aan gaan. Dit dus om die grote groep van mensen tegemoet te komen die niet of nauwelijks euthanasie of voltooid leven op hun lijstje hebben staan. Dat is de groep waar de meeste aandacht naar zou moeten uitgaan.

Als je aan een willekeurig iemand zou vragen hoe hij wil sterven, dan is het antwoord vaak: “in mijn slaap of met zo min mogelijk lijden.” Eigenlijk weten we ook wel dat dat in de praktijk niet altijd gebeurt. Als we dan verhalen horen of zelfs zien van mensen die wel lijden zeggen we vervolgens “dat zou toch niet op die manier moeten”.  Daarbij vergeten we dat lijden nog niet zo lang geleden helemaal normaal gevonden werd en dat je het maar moest dragen. Lijden wordt uit onze positieve, optimistische cultuur weggeredeneerd naar de zijlijn. Een cultuur die alleen maar wil leven als het kan genieten.

Praten over onze diepste zorgen en angsten zou toch geen taboe meer moeten zijn in onze tijd. Maar ja, als het over sterven gaat zijn de meesten toch geneigd het voor zich uit te schuiven. Ook ik ben een voorstander van genieten, maar praten over wat je belangrijk vindt bij het levenseinde sluit dat niet uit.

Doe daarom niet alsof de dood niet bestaat. Informeer jezelf. Praat. Veel algemene informatie is van internet te halen. Kijk bijvoorbeeld eens op de website van Rob Bruntink, een expert op dit gebied.

Mijn missie is om meer harmonie en regie te brengen in het leven van palliatieve patiënten en hun dierbaren.

Ik heb onlangs zelf een online cursus over ondersteuning, samenwerken en verbinden in de palliatieve fase gemaakt. Neem eens een kijkje als je wilt weten hoe dit werkt, door op de link hier boven te klikken.

Palliatieve terminale zorg verlenen, 3 onderverdelingen

alleen en verlaten

 • De periode nadat iemand ernstig ziek is geworden.
 • De laatste 3 maanden van iemands leven.
 • De laatste 2 weken van iemands leven.

Doe nu even 3 (of minder) korte quizjes over palliatieve/terminale zorg.

Een eenvoudige aanpak:

Met ondersteuning van enkele hulpmiddelen, kan je in de meeste situaties de belangrijkste prioriteiten vaststellen. Waar en wanneer moet worden ingegrepen en door wie?

Dierbaren, familie of mantelzorger spelen hier een belangrijke rol in.

Een constante afstemming van wensen en behoeftes is noodzakelijk.

Dit kan eigenlijk alleen als van te voren nagedacht en gesproken is over wensen en behoeften. Mijn besloten facebookgroep of mijn training kan hier een belangrijke rol in spelen.

De 3 belangrijkste stappen

Passende zorg en samen besluiten nemen:

Het komt regelmatig voor dat er voor of over iemand een besluit genomen wordt. Dit gebeurt als iemand zelf niet meer in staat is zelf die beslissing te nemen. Of er zijn sterkere persoonlijkheden in de omgeving, die (te) veel invloed kunnen uitoefenen, zoals de partner of de arts.

Passende zorg moet toegesneden zijn op de patiënt. Natuurlijk moeten de dierbaren erbij betrokken worden, maar zij zouden ten dienste van de stervende moeten staan. Helaas gebeurt dit niet altijd.

 liefde verbindt

Verbinding maken

Zelfs in de laatste levensfase vinden mensen het belangrijk om nog tijd en aandacht te besteden aan zaken die zij zelf belangrijk vinden. Dan moet wel duidelijk zijn wat iemand nog kan en wil.

De belangrijkste reden voor de overtuiging dat het leven voltooid is, is een gebrek aan verbinding met het leven. Dagelijkse terugkerende bezigheden, mensen die belangrijk zijn en zinvolle bezigheden kunnen een andere kijk bewerkstelligen.

Bewustwording van wensen alleen is niet voldoende:

Je bewust worden van je wensen en behoeftes is best heftig. Er moet nagedacht en gesproken worden over moeilijke onderwerpen. Maar als je dat doet met mijn hulp, zal de schroom snel overwonnen worden.

Toch is dat niet voldoende. Daarna wil je concrete afspraken, die voor iedereen helder en duidelijk zijn. Eén aanspreekpunt is daarbij erg belangrijk. Pas dan kun je passende zorg verwachten.

Meer informatie nodig?

Kennisquiz Palliatieve Fase voor verzorgenden, verpleegkundigen en belangstellenden. 

Of neem een kijkje in de voorbeeldles. FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
FacebooktwitterlinkedinyoutubeFacebooktwitterlinkedinyoutube

De laatste levensfase

De laatste levensfaseBlaadje die vallen

Bijna allemaal hebben we een grote verlegenheid met het nadenken over de laatste levensfase.

Iedereen gaat dood, dat is zo ongeveer de enige echte zekerheid die we hebben in dit leven. Tegelijkertijd is er een onvermogen en misschien ook wel onwil om het onder ogen te zien.

Je hebt het afgelopen jaar aandacht besteed aan je vakantie, relatie, hypotheek, een belangrijke familiegebeurtenis of je huis. Maar over het levenseinde hoor je mensen vaak zeggen, ik leef nu of wie dan leeft, wie dan zorgt.

Allemaal gaan we levend dood en geven we de pijp aan Maarten omdat de dood geen kalender heeft.

In onze gezegdes en uitspraken kom je ook het één en ander tegen over sterven.

Hoeveel weet jij eigenlijk over palliatieve/terminale zorg? Ontdek het hier met 3 korte quizjes.

Onderzoek

Onderzoek heeft uitgewezen dat als er gesprekken over de laatste levensfase plaatsvinden, er meer harmonie en regie plaatsvindt en dat het sterven met meer comfort en minder lijden gepaard gaat.

De grote belangstelling voor euthanasie en voltooid leven komt misschien wel voort uit angst. De angst dat we de contrȏle verliezen is groot. Maar over het graf heen regeren is weinigen gegeven. Complete contrȏle ben ik helaas ook weinig tegen gekomen.

Verpleegkundige palliatieve zorgEen bed in een kamer

Ik werk inmiddels 18 jaar in de palliatieve zorg. Vaak bij mensen in de allerlaatste fase van het leven. Helaas kom ik te veel mensen tegen die nooit een gesprek over de laatste levensfase hebben gevoerd. Om dat dan op het allerlaatste moment te doen is extreem lastig.

Soms voel ik me in plaats van een verpleegkundige een advocaat. Wensen en behoeften naar boven zien te brengen en dat in een korte tijd met familie en zorgverleners op een rij te krijgen, is dan niet makkelijk.

Ik kom dus helaas te veel fouten tegen in de laatste levensfase.

Mijn missie is: “Mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren helpen harmonie en regie te vinden”.

Onderwerpen laatste levensfasede laatste levensfase, hoe zou het gaan?

Er zijn meer dan genoeg onderwerpen waar over nagedacht kan worden:

 • Hoe wil je dat je uitvaart er uit ziet?
 • Wat zou je nog belangrijk vinden om te doen?
 • Wil je misschien nog dingen rechtzetten?
 • Welke wensen heb je als je lichamelijk bedlegerig wordt
 • Waar ben je bang voor? Benauwdheid? Pijn?
 • Weet je wie de persoon is die namens jouw beslissingen mag nemen, als jij dat niet meer kunt.
 • Heb je met die persoon je wensen besproken
 • Ben jij iemand die ondraaglijk wil lijden? (stomme vraag denk je nu misschien)
 • Ben je in staat om op een gegeven moment de controle op te geven?
 • Laat je je makkelijk helpen of wil je in je ééntje sterven?

Deze lijst kan vele malen langer worden, maar het gaat er niet om dat je dat allemaal bespreekt, maar wel dat je het bespreekt. En liefst nu.

Ja, lees de lijst nog eens door. Met opzet heb ik er een paar prikkelende vragen in gezet. Weet je waarom? Ik heb te vaak meegemaakt dat er meer comfort en minder lijden zou zijn geweest als er was nagedacht en gesproken over deze onderwerpen. Je kop in het zand steken is een optie die ik ook ben tegen gekomen. Gevolg: er wordt over jou besloten en niet samen met jou. Of: op het laatst moet er snel een beslissing genomen worden, degenen die daar dan later op terugkijken doen dat lang niet altijd met warme gevoelens.

Palliatieve zorg in de laatse levensfase

Het woord palliatie betekent verlichten of verzachten. Het is aan de orde als iemand een ongeneeslijke ziekte heeft. De bedoeling is om iemand een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Comfort en het lijden beperken staan hierbij voorop.

Palliatieve zorg is in grote lijnen onder te verdelen in drie fasen:

 1. Net nadat iemand een bericht heeft gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is.
 2. De fase van wel of niet behandelen.
 3. Het stervensproces

Zorg kan nooit passend genoeg zijnbord met de tekst waarom

Waar gaat het dus om?

 • Er moet passende zorg zijn, maar dat is lang niet altijd vanzelfsprekend.
 • Je moet je niet alleen bewust zijn van de laatste levensfase, je moet er over in gesprek gaan.
 • Er moet sprake zijn van gezamenlijke besluitvorming
 • Maak met je dierbaren, arts en zorgverleners verbinding door over je angsten, behoeften en mogelijkheden te spreken.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van wat je hebt gelezen, voel je vrij en neem contact met mij op. De makkelijkste manier is om via whatsapp of facebook messenger hier rechts onderaan de pagina contact te leggen. Je kunt me ook bellen.

Misschien vind je het nu leuk om 3 korte quizjes te doen over palliatieve/terminale zorg.FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
FacebooktwitterlinkedinyoutubeFacebooktwitterlinkedinyoutube