logo komopvoorjezorg

Ondersteuning in de palliatieve fase

Online Training Palliatieve Ondersteuning voor: Verzorgenden, Verpleegkundigen en Vrijwilligers

Hoe je door meer verbinding te leggen, beter kunt samenwerken met de cliënt en zijn dierbaren? Uit onderzoek is vast komen te staan dat er meer comfort, betere zorg en minder lijden is bij het levenseinde is,  als er over gesproken wordt. Zelf zal je met goede communicatie kunnen zorgen voor meer harmonie en minder lijden. Dat is zorg dragen voor een waardig levenseinde.

Probleem

 

Vrijwilligers, verzorgenden en verpleegkundigen vinden het lastig om op de juiste manier verbinding te maken met de cliënt en hun dierbaren bij het levenseinde. Daar is deze online training palliatieve ondersteuning voor bedoeld. Samenwerken en verbinden wordt als een probleem ervaren, soms met de professionals, maar vooral met de cliënt en hun dierbaren.

 

Palliatieve zorg is prachtig

Palliatieve zorg is prachtig om te geven, maar als verbinden en samenwerken lastig is, dan wordt inspelen op wensen ook lastig. Je kunt veel kennis hebben over het stervensproces, palliatieve sedatie of symptoombestrijding, maar zonder dit fundament zal het toepassen van al die kennis niet de juiste resultaten hebben

 

alleen en verlaten

Lancering 1 mei! Prijs: €69,95

Deze training is bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden vanaf niveau drie. Maar kan ook gedaan worden door belangstellenden.

Bijvoorbeeld vrijwilligers van hospices of mensen die onlangs een dierbare hebben verloren. Of misschien heb je gewoon belangstelling voor het onderwerp en wil je er meer van weten.

 

 • een betere inschatting te maken in welke fase de client zich bevind
 • je bewust te worden van je eigen opvattingen over het levenseinde
 • meer verbinding te leggen
 • met behulp van casussen in de huid van de cliënt te kruipen
 • met weerstand om te gaan
 • technieken en hulpmiddelen te gebruiken
 • levenseindegesprekken te starten en onzekerheid te overwinnen
 • in eigen kring een gesprek te starten over het levenseinde
 • de juiste vragen te stellen
 • om stil en nabij te zijn op het juiste moment
 • de palliatieve fases te onderscheiden

De training bestaat uit vier hoofdstukken:

 1. Kennismaking
 2. Bewustwording
 3. Gespreksvoering
 4. Jouw rol

 

Elk hoofdstuk bevat na een filmpje een aantal vragen. Je komt ook een aantal opdrachten tegen waar je punten voor kunt krijgen.

Dit is voor mij de eerste keer dat ik een online training aanbied. Omdat het de eerste keer is, wil ik graag weten of de manier die ik gekozen heb de juiste is. Daarom is deze training tijdelijk voor de helft afgeprijsd. Daarna gaat de prijs onherroepelijk omhoog.

Daarom wil ik aan je vragen om als tegenprestatie een oprecht en eerlijke review te geven na afronding van de training. En…..om dit te delen op social media.

Ik heb veel tijd en voorbereiding in deze training gestoken en je zou mij er enorm mee helpen om feedback over de gebruiksvriendelijkheid te geven.

Verder vind ik het natuurlijk belangrijk dat het voldoet aan jouw verwachtingen. Daarom zou ik graag jouw commentaar ontvangen. Dan kan ik mijn volgende training verbeteren en aanpassen.

Enig doorzettingsvermogen wordt wel verwacht, maar je krijgt ondersteuning en je hebt interactie in jouw groep. Je kunt zelf kiezen of je wel of niet gebruik maakt van een groep.

Waarom is deze training belangrijk?

eigen regieEen onderzoekje van mijzelf heeft uitgewezen dat verpleegkundigen en verzorgenden het lastig vinden om de juiste verbinding te maken met een palliatieve cliënt en zijn dierbaren. Dat zorgt voor een verstoring in de samenwerking.

Er heerst veel schroom om een goed gesprek aan te gaan. Verlegenheid met het onderwerp speelt hierbij een rol.

Deze training zal je helpen hier over heen te komen.

Je leert vaardigheden die er voor zorgen dat de cliënt meer harmonie en regie zal ervaren. Minder lijden en meer comfort afgestemd op de behoeften van de cliënt zorgen voor meer rust en een waardig levenseinde. Dat is dan zorg waar jij aan hebt bijgedragen.

Resultaten

Persoonlijk ondersteuningsplan Alleen als je het geleerde gaat toepassen in praktijk, zul je resultaten zien. Om je hiertoe te stimuleren, kun je gebruik maken van de groep die gekoppeld is aan deze training. Je kunt hier ervaringen met elkaar uitwisselen en van elkaar leren. Ik zal zelf ook deel uitmaken van deze groep en actief participeren.

Afhankelijk van in welke training je zit, zul je opdrachten kunnen vinden. In deze training vind je verder een aantal handvatten om in eigen kring mee te oefenen.

Ongetwijfeld komt er nu misschien een gevoel van weerstand bij je op. Dat is prima. Maar bedenk eens. Als je nu door de training over die weerstand heen geholpen wordt, zal je een goede start kunnen maken met het toepassen van de theorie bij jouw cliënten. En…..belangrijker misschien nog wel, de zorg kan je beter afstemmen op jouw cliënt.

Het resultaat is dan dat je met meer zelfvertrouwen situaties kunt inschatten en een waardevol gesprek over het levenseinde kunt starten.

Waarom online leren

 • Ideeën geven energieIk vind het heel belangrijk dat studenten fouten kunnen maken in een veilige online omgeving. Dat leert het snelst. Daar is de online groep voor die gekoppeld is aan deze training. Ik zal er zelf op toezien dat de groep veilig is en blijft.
 • Je bespaart reistijd en geld.
 • In deze online omgeving krijg je punten, verdien je badges bij behaalde resultaten en opdrachten. Je krijgt een certificaat na afronding. Er zijn oefeningen en opdrachten en de leerstof bestaat uit video’s. tekst, afbeeldingen en ander materiaal. Dit doe ik om het zo uitdagend en afwisselend mogelijk te maken.
 • Je kunt gebruik maken van een groep, vragen stellen, opdrachten delen en gebruik maken van ondersteuning door je leerkracht. Dit is niet verplicht, maar zo ga je veel meer de interactie aan met je medestudent. Je leert van elkaar, wordt gestimuleerd en kunt bijvoorbeeld opdrachten delen of samen uitvoeren.
 • Een online cursus volgen vergt wel enige computervaardigheden. Maar als je op internet kan rondkijken en met email weet om te gaan, zou dat voldoende moeten zijn. Je krijgt je eigen persoonlijke online omgeving met inlog, waar alle lessen staan.
 • Alles kun je met elkaar delen zoals in een gewone klas, alleen koffie drinken lukt niet met elkaar.

 

Mijn missie

Mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren helpen  harmonie en regie te vinden.

Cursussen zijn ontworpen door mijzelf. Ik geef als praktijkverpleegkundige ook  begeleiding.

De online cursussen zijn gemaakt en worden begeleid door mijzelf. Ik ben een verpleegkundige met jarenlange ervaring in de palliatieve zorg. Alhoewel theorie belangrijk is, wordt er gezorgd voor een goede balans tussen theorie en praktijk. In plaats van een hoogopgeleide theoreticus die al jarenlang niet meer in de zorg werkt, krijg je dus te maken met een door de wol geverfde verpleegkundige.

 

Uniek

Mijn drijfveer is uiteindelijk de liefde voor de palliatieve patiënt. Dat klinkt een beetje wollig, maar is het niet. Ik kan na 20 jaar ervaring op dit gebied echt zeggen dat die drijfveer er nu nog steeds voor zorgt dat mensen meer harmonie en regie krijgen in hun laatste levensfase. Ik hoop daarom dat je iets van mijn passie mee kunt nemen naar je cliënt en/of zijn dierbaren.

schimmige kamer

Deze training bevat:

 • Video's
 • Casussen
 • Badges
 • Certificaat
 • Facebookgroep
 • Medestudenten
 • Geen inschrijfgeld

Mijn eerste keer

 
 
Dit is de eerste keer dat ik een online training heb gemaakt. Na de introductie zal ik de cursus aanpassen en verbeteren naar aanleiding van de feedback die ik krijg. Dat betekent dat de prijs daarna ook hoger wordt dan 70 euro.

Deze training is ontworpen om te kijken hoe je beter kunt samenwerken en verbinden met een palliatieve cliënt en zijn dierbaren. Verder zit er met de video’s en vragen een hoop praktische kennis in.

Ik hoop dat je mij feedback wilt geven over de gebruiksvriendelijkheid, de bruikbaarheid en de inhoud. Dan ga ik snel aan de slag om de training uit te breiden en te verbeteren.

Ik heb er veel tijd en aandacht aan geschonken en geloof dat het zijn geld meer dan waard is. Als mijn missie “meer harmonie en regie in de laatste levensfase” aanslaat, ben ik blij met iedereen die dit zal gaan toepassen.

werknemers in de gezondheidszorg

vrouw wordt natgegooidVolg je hart

De meeste zorgverleners willen zo genaamde “warme zorg” bieden. Ik hoor ook regelmatig uitspraken als “je moet je hart volgen”. Daar is wel wat op af te dingen, want iedereen voelt weer wat anders en hoe weet je dan of de zorg die je verleent aan bepaalde criteria voldoet?

Van veel organisaties hoor je tegenwoordig dat ze staan voor “persoonsgerichte zorg”.

Hoewel het streven heel nobel is, worden lang niet altijd de resultaten bereikt die ook beoogd zijn. We kunnen ten slotte niet allemaal, zoals een stichting in Nederland, leuke tripjes bieden aan mensen in de laatste levensfase.

Hoe kun je het verlangen (je hart volgen) dat je hebt als zorgverlener om echt iets te betekenen voor palliatieve cliënten omzetten in resultaten. Hoewel niet alles meetbaar is, zal je dubbel tevreden kunnen zijn als bepaalde doelen behaald zijn.

Hoe krijg je het voor elkaar om de kennis die je opdoet te combineren met het verlangen om belangrijk te zijn voor je cliënten? M.a.w. wanneer moet je je hart volgen en wanneer niet.

Dat is precies wat je gaat leren in deze online training. Je leert meer balans te leggen tussen gevoel en verstand. Zo krijg je meer voldoening in je werk, een cliënt die nog meer krijgt dan verwacht en lever je warme zorg. Jouw enthousiasme is dan hopelijk aanstekelijk en je zult zelfs collega’s hier mee kunnen helpen.

Fokke Vreeken – KomOpVoorJeZorg

Levensverhaal

Als je meer van mij wilt weten

 

Vroeger was ik een stil en teruggetrokken ventje. Grootgebracht met een aantal motto’s. Eén ervan was “spreken is zilver en zwijgen is goud”. Helaas heb ik dit wat al te letterlijk genomen en omarmde ik het idee dat het beter was anderen te laten praten.

Dit groeide uit tot de overtuiging dat ik niet zo belangrijk was en zo ontwikkelde ik …………………………………………..

Wil je meer lezen over mij kijk dan op mijn levensverhaal.

Cursus "Ondersteuning in de palliatieve fase" nu nog voor €69,95

Vergelijk met andere aanbieders

 

Offline aanbieders

Offline aanbieders vergelijken is natuurlijk niet helemaal goed te doen. Behalve de nadelen van de reistijd en een hogere prijs moet je meestal alles in één dag doen. Vaak ben je een week later al weer 80% vergeten, ja het was waardevol, maar hoeveel heb je werkelijk ook kunnen inpassen en uitproberen, zodat de theorie beklijft?

Deze training heeft één onderwerp, namelijk verbinden. En wordt opgedeeld in stukjes, zodat je over een langere periode niet alles in één keer hoeft te weten. Wel heb je dan meer tijd om het praktisch toe te passen.

Hier onder dus de bijzonderheden. Het blijft een beetje appels met peren vergelijken.

€2325,-

Een offline cursus van Sonnevelt. Duur 4 maanden. Wel uitgebreider dan wat ik aanbied, want ik beperk me tot het verbinden in de palliatieve fase. Ik ben van plan ook trainingen aan te bieden over de onderwerpen in deze cursus. Zoals: het stervensproces, palliatieve sedatie, euthanasie enz. Niet een heel eerlijke vergelijking dus. Maar als mijn onderwerp 20% van hun cursus bevat ben ik nog steeds 5 keer goedkoper.

€150,-

Een offline training van een hele dag. Qua inhoud goed vergelijkbaar denk ik. Alleen in Zwolle te volgen. Over psychosociale ondersteuning bij sterven en rouw. Anders dan Sonnevelt is “Zorgscholing” wel gespecialiseerd in de zorg. Bij de meeste aanbieders kost een hele dag (6 uur effectief) meestal ongeveer €150,- en een halve dag €75,-

€350,-

2-daagse cursus van “leerhuizen”. Qua onderwerp goed vergelijkbaar. Ik weet nog niet precies hoe lang jullie met mijn training bezig zijn, maar met de interactie in de groep, commentaar van mij zal het denk ik ongeveer 6 uur van jullie tijd kosten. 1  dag dus.

Plaats: Rotterdam.

Online aanbieders

Ook bij online aanbieders is vergelijken wat lastig. Er zijn weinig trainingen die alleen online zijn. Wel zijn er aanbieders die beiden combineren. Dat heeft te maken met het verleden. Deze aanbieders boden hun training eerst alleen offline aan en hebben er later een online omgeving aan toegevoegd.

Omdat ze dit combineren is de prijs natuurlijk  hoger, omdat er een klaslokaal geregeld moet worden.

Mijn streven is om in mijn trainingen een zo goed mogelijke interactie te creëren, zodat het klaslokaal gevoel ook online mogelijk is. De trainingen die ik in de toekomst maak, zullen voorlopig alleen deelonderwerpen bevatten. Bijvoorbeeld: palliatieve sedatie, pijn en symptoombestrijding in de stervensfase, begrijpen en beïnvloeden van de laatste levensfase. Dit doe ik opzettelijk, omdat minder theorie in één keer makkelijker is om te zetten naar praktijk. Het gaat mij uiteindelijk om het welbevinden van de client.

€2325,-

12 online lessen van Laudius. Onderwerpen zijn o.a: juridische aspecten, sterven in verschillende culturen, overledene verzorgen, rouwbegeleding. Communicatie is dus slechts een deel van de cursus. Hanteert het model van Kúbler Ross waar de meningen over verdeelt zijn.

Pretendeert de goedkoopste van Nederland te zijn.

steeds 5 keer goedkoper.

€69,95

Dit is dus mijn aanbod voor jou. Nu tijdelijk meer dan 50% afgeprijsd. Op termijn gaat de prijs omhoog vanwege toevoegingen en uitbreiding er van. Voor alle informatie scroll je nog even naar boven.

Verder heb ik helaas geen online trainingen kunnen vinden. Ze zijn dus nog mondjesmaat beschikbaar en moeilijk vindbaar. 

€350,-

2-daagse cursus van “leerhuizen”. Qua onderwerp goed vergelijkbaar. Ik weet nog niet precies hoe lang jullie met mijn training bezig zijn, maar met de interactie in de groep, commentaar van mij zal het denk ik ongeveer 6 uur van jullie tijd kosten. 1  dag dus.

Plaats: Rotterdam.

Twijfel je nog?

Als je op zoek bent naar een breed georiënteerde cursus, dan is de training “ondersteuning in de palliatieve fase” misschien onvoldoende.

Bij deze cursussen kom je regelmatig onderwerpen tegen als ethiek, begripsvorming, wetenschappelijke onderbouwing, coördinatie van zorg en bijvoorbeeld intervisie.

Zelf heb ik gekozen voor een meer praktische benadering. Mijn trainingen zullen de komende tijd gaan over deelonderwerpen zoals symptoombestrijding, palliatieve sedatie, gespreksvoering en beslissingen rond het levenseinde.

Uiteindelijk is de bedoeling dat dit bij elkaar wordt gevoegd en dat er een veelomvattende palliatieve cursus gaat worden.

Je kunt nog wel heel veel kennis hebben over symptoombestrijding, medicatie, palliatieve sedatie, ziektebeelden en geschiedenis, maar als je niet weet te verbinden met degenen waar het om gaat, is al die kennis van weinig waarde. Ten minste als je wilt aansluiten bij wensen en behoeften die bij de client en zijn dierbaren leven. Daarom geloof ik met heel mijn hart dat warme zorg begint met nabij zijn, actief luisteren, goede communicatie en zorgverleners die dit belangrijk vinden.

Dit alles kan je vinden in deze training. 

Neem dus alsjeblieft de keuze die bij jou past. Mijn missie blijft hetzelfde, als er een paar cliënten zijn die meer harmonie en regie ervaren in de laatste levensfase ben ik blij.

Wil je een inkijkje hoe de online omgeving er uit ziet?

100% niet goed geld terug garantie

Je loopt geen enkel risico. 100% Garantie

Mocht je niet tevreden zijn om welke reden dan ook, dan kun je je geld terug krijgen. Deze garantie zal een duur hebben van 14 dagen. De enige voorwaarde is dat je de training afrond.

Dit delen:

Vind ik leuk:

Like Laden…
%d bloggers liken dit: